Resimler
Videolar
Türkiye Lezzet Ödülleri
Türkiye Lezzet Ödülleri
Türkiye Lezzet Ödülleri
 • BAŞKANDAN

 • TÜRKİYE LEZZET ÖDÜLLERİ PLATFORMU

  Türes (Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği) kurulduğu günden  bugüne sektörümüzün bugünü ve geleceği adına birçok hedef belirlemiş ve bu hedeflerin büyük bir kısmını gerçekleştirmiş ve gerçekleş- tirmektedir.

  Türes olarak öncü hedeflerimizden bir tanesi de Türk      mutfağının dünyada ve ülkemizde hak ettiği noktaya ulaşabilmesidir. Bu bağlamda üye  ve  paydaşlarımızın da vermiş  olduğu  destek  ile Türkiye Lezzet Ödülleri Platformunu gerçekleştirme kararı almış ve oluşturduğumuz kurulun kararları ekseninde 24 farklı  kategorilerde  “Türkiye Lezzet Ödülleri”     oylamasını turkiyelezzetodulleri.com web adresimizde başlatmış bulunmaktayız.

  Çok iyi bilinmelidir  ki   önceliğimiz   belli   markaları   ön   plana çıkarmak değil sektörümüz adına bir farkındalık oluşturmaktır. Bu nedenle sektörümüze hizmet veren küçük ve büyük tüm işletmelerden organizasyonu bu minvalde değerlendirmelerini öneririz. Türk mutfağının bizler için çok değerli bir  miras   olduğunu   unutmadan “Gelecek, geçmişin temelleri üzerinde yükselir” anlayışı  ile  devraldığımız  bu  mirası hakkıyla gelecek nesillere aktarabilmek üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.  

  Türes   olarak “Türkiye Lezzet Ödülleri” ve benzeri birçok organizasyon ve  etkinliğin   gerçekleşebilmesi ve sektörümüzün daha güçlü yarınlara ulaşabilmesi   adına   desteklerinizi bekliyor, sektörümüze göstermiş olduğunuz ilgi ve desteklerinizden ötürü teşekkür ediyoruz…                                                                                               

                                                                                       Türes Genel Başkanı

  Ramazan Bingöl

Türkiye Lezzet Ödülleri
Türkiye Lezzet Ödülleri
Türkiye Lezzet Ödülleri
Türkiye Lezzet Ödülleri
Türkiye Lezzet Ödülleri
Türkiye Lezzet Ödülleri
Türkiye Lezzet Ödülleri
Türkiye Lezzet Ödülleri
© 2016 MCD Gençlik Ajansı - Powered By HostAvrupa